עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
099509504

בדוק את התאמתך לקבלת אזרחות גרמנית